Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Číslo vyhlášky 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2017 o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností

01.02.2017
OZV č. 9/2016 , kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

09.01.2017
OZV č. 8/2016 , kterou se vydává Požární řád městyse Holany a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob  

09.01.2017
OZV č. 6/2016 , o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství

09.06.2016
OZV č. 4/2016 , kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky městyse Holany  

06.05.2016
OZV č. 3/2016 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

01.01.2017
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Holany

22.12.2015
OZV č. 1/2012 OZV č. 1/2012 kterou se zrušuje OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

12.04.2012
OZV č. 4/2011  o místním poplatku ze vstupného 12.10.2011


Řád veřejného pohřebiště Holany 01.08.2011
OZV č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2011
OZV č. 4/2010  o místním poplatku z ubytovací kapacity 01.01.2011

OZV č. 3/2010 

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

01.01.2011

OZV č. 2/2010 

o místním poplatku ze psů

01.01.2011

OZV č. 1/2009 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2010

 

Kontrolní řád 

26.03.2003

 

č. 128/2000 Sb. O obcích 

č. 148/1998 Sb. O utajovaných skutečnostech

č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů

č. 500/2004Sb. O správním řádu

č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Rok 2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 10.04.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 11.03.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 30.01.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 21.01.2019
 
Rok 2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 17.12.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 28.11.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 29.10.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 04.10.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 26.09.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 23.05.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 25.04.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 26.02.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 24.01.2018
 
Rok 2017
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 18.12.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 13.11.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 04.09.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 10.07.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 12.06.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 24.04.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 20.03.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 01.02.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 11.01.2017
 
Rok 2016
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 19.12.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 23.11.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 05.10.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 12.09.2016 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 03.08.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 27.06.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 23.05.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 18.04.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 22.02.2016 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 13.01.2016
 
Rok 2015
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 21.12.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 30.11.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 26.10.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 31.08.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 17.06.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 01.06.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 30.03.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 16.02.2015
 
Rok 2014
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 17.12.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 02.12.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 10.11.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 08.10.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 27.08.2014 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 20.08.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 16.06.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 14.05.2014
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 14.04.2014 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 17.02.2014
 
Rok 2013
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 18.12.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 18.11.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 25.09.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 08.07.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 05.06.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 15.04.2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 13.02.2013
 
Rok 2012
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 19.12.2012
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 12.11.2012
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 22.10.2012
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 12.09.2012
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 16.07.2012
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 16.05.2012
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 21.03.2012
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 25.01.2012
 
Rok 2011
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 23.11.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 26.10.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 21.09.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 19.08.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 20.07.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 15.06.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 25.05.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 27.04.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 21.03.2011
Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse 09.03.2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 26.01.2011

 

 

 

 

holany