Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Lidová architektura a památná místa

Roubené domky v Holanech

Roubené domky v Holanech pocházejí z 18. a 19. století. Jsou pěknou a názornou ukázkou lidové architektury té doby. Můžeme si zde všimnout několika neobvyklých technických řešení. Jedná se například o dlouhé sloupy, které podpírají vazné trámy krovu, představené ještě před obvyklou podstávkou v přízemí. Neobvyklé jsou i roubené chlévní části domů.

V Holanech se dochovalo vícero zajímavých dřevěných lidových staveb, v seznamech památek jsou uvedeny čp. 3, 33 a 77.

 

 

 

 

 

Pomník M. Tietzeho v Holanech

Holanský rychtář Michal Tietze, otec devíti dětí, byl nejvýznamnější osobností dějin Holan. Vedl selské povstání na novozámeckém panství, za což byl v roce 1680 i přes manželčiny prosby popraven. Pomníček na památku Michala Tietzeho z roku 1813 stojí za obcí Holany při silnici na Litice.

 

 

holany