Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Formuláře

Ohlášení užívání veřejného prostranství icon_pdf[1].png
Žádost o pronájem hrobového místa
Žádost o přidělení čísla popisného / evidenčního  
Žádost o poskytnutí informace  
Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace v majetku městyse Holany  
Žádost o prodej pozemku(ů) nebo jeho části
Žádost o prominutí poplatku za svoz směsného komunálního odpadu  
Žádost o pronájem pozemku nebo jeho část  
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace  

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 
holany