Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Poptávka na opravu komunikace a dešťového svodu

 

Poptávka na opravu komunikace a dešťového svodu icon_pdf[1].png
Oprava komunikace na p.p.č. 176/1 Holany - technická zpráva icon_pdf[1].png
Oprava komunikace - katastrální situace icon_pdf[1].png
Oprava komunikace - odvodnění icon_pdf[1].png
Oprava komunikace - příčný řez icon_pdf[1].png
Oprava dešťového svodu hasiči Holany - technická zpráva icon_pdf[1].png
Oprava dešťového svodu hasiči Holany - katastrální situace icon_pdf[1].png
Oprava dešťového svodu hasiči Holany - izolace základu icon_pdf[1].png
Oprava dešťového svodu hasiči Holany - řez vsakem icon_pdf[1].png
Rekapitulace stavby - oprava komunikace icon-xls[2].gif
Rekapitulace stavby - oprava dešťového svodu hasiči Holany icon-xls[2].gif
holany