Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Územní plán Holany

Textová část územního plánu icon_pdf[1].png
Výkres základního členění území icon_pdf[1].png
Hlavní výkres icon_pdf[1].png
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací icon_pdf[1].png
Textová část odůvodnění územního plánu icon_pdf[1].png
Koordinační výkres icon_pdf[1].png
Výkres širších vztahů icon_pdf[1].png
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu icon_pdf[1].png
holany