Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Knihovna a internet

Provozní doba a ceník poplatků

On-line katalog knih

Akce v knihovně

baleni.PNG

Místní knihovna je knihovnou základní a funguje od roku 1950. Počet knihovních svazků ke konci roku 2017 byl 5 241 knih. V knihovně se průběžně doplňuje knihovní fond novými svazky. Knihovní svazky se postupně převádí do elektronické databáze knihovního systému Clavius, opatřují sečárovým kódem, který umožní půjčování knih výpůjčním protokolem. Knihovna Holany ve spolupráci s knihovnou v České Lípě zajišťuje i nové knihy z výměnných souborů, tzn. žeknihy z knihovny České Lípy jsou nám zapůjčeny na l kalendářní rok.

Knihovna dále poskytuje meziknihovní služby, reprografické a jiné kopírovací služby a návštěvníkům i uživatelům knihovny jsou k dispozici 2 počítače s připojením na internet zdarma. Tato služba byla zavedena v rámci projektu - Internetizace knihoven.

Máme zde také speciálně upravený koutek „pro nejmenší“.
Děti si mohou pohrát s plyšáky, jezdit autíčky, uvařit mamince v kuchyňce
nebo vybarvit připravené omalovánky s pohádkovými motivy.

Přijďte si k nám pohrát i vybrat hezkou knížku.
Po dobu vaší návštěvy bude o vaše kočárky bezpečně postaráno.

Adresa: Kontakt:

Místní knihovna Holany

Knihovnice: Zuzana Kotlářová

Holany čp. 11

Tel: 737 720 199

470 02 Česká Lípa 2

E-mail : knihovna.holany@centrum.cz

holany