Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Historia gminy

   Holany powstały około 1200 roku, a pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z XIV wieku. Holany leżały na ważnym szlaku prowadzącym z Českiej Lípy do Litoměřic. W tym czasie odnotowały swój największy rozkwit. Za czasów panowania Karola IV nadano im prawa miejskie oraz przyznano prawo miecza, herb oraz prawo pobierania myta.

   Legendy mówią, że dawna osada leżała w miejscu obecnego stawu Holanský rybník nad potokiem Bobří. Ze względu na częste podtopienia osadnictwo przesunęło na sąsiednie skaliste wzgórze, gdzie pozostaje po dziś dzień. Ciekawa jest opinia dotycząca powstania nazwy miejscowości Holany – hore [w górze], słowiański wyraz "hola".

   W 1545 i 1863 roku miejscowość dotknęły duże pożary, podczas ostatniego spłonęło 27 budynków. Do początku XVII wieku Holany były ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym, posiadały nawet prawo warzenia piwa. Browar folwarczny zlikwidowano w XIX wieku.

 

Z publikacji "Znaky severočeských měst"  [Herby miast północnoczeskich] z 1970 roku

   Już według nazwy Holany zaliczane są do najstarszych słowiańskich osad na terenie powiatu Česká Lípa [Czeska Lipa]. Pierwsze wzmianki pochodzą z połowy XIV wieku, gdy należały do Berków. Od połowy XV wieku jako część dóbr rybnovskich przeszły w posiadanie Vartemberków. Szlachta ta w XVI wieku wykupiła te tereny, scalając obszar wokół Českiej Lípy w tzw. dobra nowopałacowe z siedzibą w pałacu w Zahrádkach.

   W historii gminy odnotowano powstanie chłopów w 1680 roku. W czasie przedmonachijskiego zagrożenia kraju 28 sierpnia 1938 roku zorganizowano tu antyfaszystowski festyn zbratania Czechów i Niemców, który pod względem swojego znaczenia wykraczał poza granice powiatu.