Městys Holany
Česky English Deutsch Polski

Atrakcje w okolicy gminy

Antonínovo Údolí

Nazwa małej osady leżącej w dolinie Hamerskiego potoku na zachód od Mařenic pochodzi od kapliczki św. Antoniego z Padwy, wyciosanej w skale w pobliżu mostku nad potokiem. W latach 40. XIX wieku wielmoża Schicht i Wiesner zbudowali tu przędzalnię, która nim spłonęła w listopadzie 1878 roku, zmieniała kilkukrotnie właścicieli. Po pożarze budynek obniżono o jedno piętro i po remoncie służył on jako ślusarnia maszyn. W latach 20. dawny budynek fabryczny kupił ówczesny powiat Cvikov, przekształcając go w przytułek dla biednych.

Bezděz

Zamek Bezděz, będący narodowym zabytkiem kultury, stoi na wzgórzu Velký Bezděz o wysokości 604 m. Zamek znajduje się na Ziemi Czeskolipskiej w kraju libereckim. Należy do najcenniejszych czeskich zamków, a zwłaszcza jego wczesnogotycka kaplica we wschodnim trakcie palatium. Charakterystyczne dla zamku są dwie potężne wieże. Duża Wieża [Velká věž], z której roztacza się wyjątkowy widok na całą okolicę, ma 40 m, a Czarcia Wieża [Čertova věž] – ponad 20 metrów wysokości. Wzdłuż drogi dojazdowej stoją kapliczki drogi krzyżowej. Bezděz w przeszłości przyciągał także wielu artystów, np. Karla Hynka Máchę, Josefa Mánesa. Bezděz jest częściowo także miejscem akcji opery Tajemnica, skomponowanej przez Bedřicha Smetanę.

Houska

Zamek Houska stoi na wzgórzu Zámecký vrch otoczonym lasami, w południowej części Ziemi Czeskolipskiej na terenie kraju libereckiego. Masywny obiekt zbudowany został na planie czworokąta z zamkniętym środkowym dziedzińcem. Jest tu, szczególnie cenna, Zielona Izba [Zelená světnice] z malowidłami pochodzącymi z XVI wieku, salonik rycerski, a także kaplica zamkowa z odrestaurowanymi malowidłami. Na terenie zamku odbywa się wiele sezonowych imprez, latem organizowane jest nocne zwiedzanie.

Modlivý důl

Modlivý důl to romantyczna skalista dolina o długości ok. 1 km, głęboko wcięta w skały piaskowca o nazwie Slavíček i wzniesienie Tisový vrch na północno-wschodnich obrzeżach Svojkova. Skalisty jar dawniej nosił nazwę Smolný důl (Pechgraben) [Smołowy jar, dół], ponieważ miejscowi węglarze mieli oprócz mielerzy także piece smolne, w których warzyli pak węglowy. Dopiero później powstało tu miejsce pielgrzymkowe, z którym związane są liczne legendy i opowieści o cudownych wysłyszaniach modlitw. A gdy w 1772 roku zostały tu wysłuchane prośby szlachcianki von Czerwelii ze Svojkova, z wdzięczności zleciła ona budowę drewnianej kapliczki, do której przeniesiono obraz Melzera. Liczba pielgrzymów jednak wciąż rosła, a z okolic przybywały tu całe procesje. Pod koniec XVIII wieku drewnianą kapliczkę rozebrano, a hrabianka Elżbieta Kinski zleciła wykucie nowej kaplicy w ścianie skalnej. Wykonał ją murarz ze Svojkova Josef Sacher. Ksiądz ze Sloupu i władze kościelne pielgrzymki do Modlivego dolu uznawali za bałwochwalstwo i dlatego usuwali stąd święte obrazki i tabliczki z podziękowaniami za wysłuchane prośby. We wrześniu 1806 roku nawet konsystorz biskupa w Litoměřicach zlecił, aby z kaplicy usunięto rzeźby Jezusa i Maryi Panny. Obie rzeźby jednak wnet z kaplicy zniknęły i dopiero po kilku miesiącach odnaleziono je ukryte w jednym z odległych jarów. Przeniesiono je więc uroczyście do miejscowości Sloup, a 26 lipca 1807 roku wystawiono w miejscowym kościele.